Numëruam momentet, jo kaloritë.

14-17 Nëntor - Sheshi Nënë Tereza